NIU


Nationell Idrottsutbildning
Certifierade idrottsutbildningar

Höstterminen 2011 startar nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) på utvalda gymnaseskolor i landet. Tillsammans med Riksinnebandygymnasiet (RIG) i Umeå ska innebandyns NIU ge särskilt talangfulla innebandyspelare chansen att satsa på sin idrott under gymnasietiden.
I en så stor idrott som innebandy är det viktigt att ge många killer och tjejer chansen att göra en idrottssatsning medan man går på gymnasiet. Satsningen kan göras på tre nivåer:

RIG tar in elever från hela landet, och eleverna som går där ska bedömas ha chans att tillhöra världseliten som seniorspelare. Eleverna ges plats efter särskilda uttagningar.

NIU har huvudsakligt ansvar för innebandyspelarna inom sitt NIU-område, och eleverna som går där ska bedömas ha chans att tillhöra nationell elit som seniorspelare. Eleverna ges plats efter särskilda uttagningar.
Lokala gymnasier tar normalt in elever från närområdet, och eleverna tas in på betyg.

Det är endast på RIG och NIU eleven kan läsa ämnet specialidrott, upp till 700 poäng. RIG och NIU är elitidrottsgymnasier i den mening att eleverna som går där ska förberedas för att tillhöra framtiden seniorelit i innebandy.

Eleverna till RIG och NIU tas ut med bedömning av elevens innebandyfärdighet och möjlighet att klara utbildningen som avgörande faktorer. Fördelen med RIG och NIU är att det idrottsliga urvalet gör att flera duktiga elever hamnar på samma ställe och därmed ger en speciell idrottsmiljö som är utvecklande för eleverna.

På lokala gymnasier görs idrottsfördjupningen med andra kurser, normalt 200 poäng, och satsningen är upp till elevs ambition på lokala gymnasier.

Förstahandsmottagning och inackorderingstillägg

OBS! Utöver NIU-plats, som man kan få endast efter deltagande på särskilda uttagningsdagar, måste man göra ett programval till den NIU-skola man vill gå. Utan plats på ett program på NIU-skolan förlorar man sin NIU-plats.

Eftersom RIG och de flesta NIU har stora upptagningsområden kan en del elever behöva flytta för att kunna gå på skolan. Både RIG och NIU garanterar inflyttade elever lämplig bostad, och på RIG är eleven alltid garanterad inackorderingstillägg.

För NIU kan det skilja sig en del åt beroende varifrån eleven flyttar: om NIU-kommunen och elevens hemkommun har samverkansavtal utgår inackorderingstillägg även för NIU.

Samverksansavtal kan också ha betydelse för sökande elever ifråga om man får erbjudas plats i förstahands- eller andrahandsmottagning. Det kan påverka chanserna att komma in på det program man vill gå på sin NIU-skola.

Även om vi ser samverkansavtal som något alla NIU-kommuner ska ha med andra kommuner i NIU-området uppmanar vi alla som söker NIU att kontrollera detta för säkerhets skull.

Oavsett samverkansavtal och första- eller andrahandsmottagning, påverkas inte sökande elevers rangordning för NIU-plats. NIU-plats ges till de bäst lämpade eleverna, som därefter måste söka och komma in på ett program.

NIU-nätet och certifierade skolor

SIBF har certiferat 22 NIU-skolor som ingår i det rikstäckande NIU-nätet. NIU-systemet utgår från licensmängden i geografiska regioner, så kallade NIU-områden.

Totalt erbjuder RIG och NIU ungefär 300 elever plats inför höstterminen 2011. RIG står för 14 av de platserna i ett rikstäckande system och NIU i det regionala systemet för resten.
Alla NIU-områden består av två eller flera innebandydistrikt, som gemensamt bildar ett NIU-område. Inom NIU-området konkurrerar alla sökande med varandra och kan, om de vill, söka till alla NIU i ett område.

Inom NIU-området samarbetar befintliga NIU-skolor med varandra för att rangordna alla sökande och säkerställa att rätt elever ges en NIU-plats efter uttagningarna. Av den anledningen kommer NIU att arbeta med gemensamma uttagningsdagar så att elever från flera distrikt kan bedömas samtidigt.

Om en elev inte har någon NIU-skola med önskat program i sitt NIU-område kan eleven ansöka om NIU-plats i annat område. En elev kan även ha andra skäl att söka till en NIU-skola utanför sitt eget NIU-område.


10 geografiskt indelade NIU-områden
Inför ht 2011 finns 22 NIU-skolor. Antalet kommer utökas till ht 2012.


NIU-område och skola/skolor Huvudinstruktör:

Norrbotten-Västerbotten
Dragonskolan, Umeå David Lundberg

Västernorrland-Jämtl/Härj
Sundsvalls gymnasium Magnus Lannebrink

Hälsingland-Dalarna
Lugnetgymnasiet, Falun Camilla Granelid

Gästrikland-Västmanland-Uppland
Sandvikens gymnasium, Lennart Liljedahl
Widénska gymnasiet, Västerås Mirja Wiklund
Celsiusskolan, Uppsala Stefan Forsman

Stockholm-Gotland
Solna gymnasium, Ulf Hallstensson
Farsta gymnasium, Josef Rosengren
Tumba gymnasium, Richard Gårdman
Fredrika Bremergymnasiiet, Haninge Joachim Borgqvist

Örebro län-Värmland
Älvstrandens Bildningscentrum, Hagfors Johan Gustafson
Virginska skolan, Örebro Mikael Tivemark

Östergötland-Södermanland
Nyköpings gymnasium Maria Hagfalk Woss
John Bauergymnasiet, Linköping Stefan Hedlund

Västergötland-Boh/Dal-Göteborg
Sven Eriksongymnasiet, Borås Micael Svensson
Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke Kristina Landgren Carestam

Småland-Blekinge
Kungsmadsskolan, Växjö Christian Guntsch
Sandagymnasiet, Huskvarna Christian Lindahl
Nordenbergsskolan, Olofström Charles Tiri

Halland-Skåne
Aspero Idrottsgymnasium, Halmstad Marcus Holm
Landskrona-Kävlinge-Svalöv gy.förb. Tomi Laamanen
Malmö Idrottsgymnasium, Mikael Jeppsson


Viktiga datum


Du kan ansöka om plats på NIU fram till 15 januari på alla skolor. Vissa skolor har förlängd ansökningstid till 26/1 eller 1/2.
Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke, kommer ha sista ansökningsdag 26 januari.
På följande skolor är 1 februari sista ansökningsdag: Sundsvalls gymnasium; Celsiusskolan, Uppsala; Sandvikens gymnasieskola; Virginska skolan, Örebro; John Bauergymnasiet, Linköping; Farsta gymnasium; Tumba gymnasium; Solna gymnasium; Fredrika Bremer, Haninge; Sven Eriksongymnasiet, Borås; Aspero Idrottsgymnasium, Halmstad; Landskrona-Kävlinge-Svalöf gy.förb.; Malmö Idrottsgymnasium.

RIG-uttagningsdagar hålls i Umeå 19-21 januari för killar och 24-26 januari för tjejer. Det betyder att alla som både är med på RIG-uttagningsdagarna och sökt till NIU får besked om de kommer in på RIG innan uttagningsdagarna för NIU hålls.

Under veckorna 5, 6 och 7 genomförs gemensama uttagningsdagar i NIU-områdena. Vilka som får delta på uttagningsdagarna meddelas snarast möjligt efter NIU-ansökningstidens utgång.

Senast den 18 februari kommer alla som deltagit på uttagningsdagarna få besked om de erhållit NIU-plats eller inte.

Senast 1 mars (tidigare för vissa NIU-skolor) ska du ha gjort ditt programval.Kontakta NIU-skolorna direkt för att få veta mer om ansökningstider, vilka program som finns m.m.